Информация » В.П.Протопопов

В.П.Протопопов

Віра у всесилля природничих методів дослідження захопила не тільки сферу психології. Намагаючись вийти безпосередньо у практику, рефлексо­логія поширила свої методи й на педагогіку. Цим самим у рефлексологію було введено зовсім чужорідний для неї соціальний момент. Але інакше не могло бути. Ігнорування психічного призвело до своєрідної розплати: при­рододослідник опинявся перед іще ширшим колом складних педагогічних проблем.

сейфы для оружия

Як уже зазначалось, у своїх методологічних побудовах рефлексологи ви­ходили із принципу тотожності внутрішнього і зовнішнього, сутності та явища, забуваючи про їхню діалектику, внутрішню суперечність. Одне :ї основних питань психології і полягає в тому, щоб дослідити, як зовнішнє стає внутрішнім (перехід зовнішнього подразника у факт свідомості, що пов2язане з проблемою формування переконання і т. д.), а також яким чи­ном це внутрішнє переходить у зовнішнє, тобто, наприклад, як людина здійснює вчинки, якими вона керується намірами тощо. Адже кваліфікація вчинків при різному ставленні суб'єкта до них буде різною.

Зазначаючи важливу заслугу Протопопова у винайденні природного експерименту як нової сторінки рефлексологічної методики. К.С.Мокульський убачає в цьому перехід від вивчення спрощеної поведінки, що протікає в ізольованій обстановці, до поведінки, яка розвивається в конкретних життєвих умовах.

Ідею вивчення високих моделейбуло висунуто Протопоповим ще в 1923 р. Він указав на необхідність переходу рефлексології до охоплення складних форм поведінки. Рефлексологія високих моделей, яка базується на рефлексології елементарних моделей, де акти поведінки зводяться до балан­су основних процесів збудження і гальмування, лежить в основі комплекс­них форм поведінки. Саме ця рефлексологія становить базу педагогіки. Тут уже не буде узагальнень, які виходять за межі дослідних явищ. Таке відбувається тоді, коли закономірності, отримані на спрощених моделях, безумовно переносяться на моделі складні.

Зведення до простого як методичний засіб не можна заперечувати лише там, де ведеться про вивчення акту поведінки з фізіологічного боку, тобто анатомо-фізіологічних механізмів самого акту, але· там, де цей акт треба вивчати цілком, не досить знати самі ці механізми, а слід, крім цього, знати ще й те соціальне оточення, яке пімотувало, сформувало цей акт і ту ситу­ацію, яка його спричинила.


Обсуждение результатов
По результатам исследования методики «Таблицы Шульте» были найдены средние значения времени поиска цифр для каждого этапа, средние значения для эффективности работы (ЭР), степени врабатываемости (ВР) и психической устойчивости (ПУ) (отдельно мужчины и женщины), по результатам был составлен график и таблица (см. приложение 2). По резуль ...

Основы работы социального педагога для решения проблемы « трудных» детей. Проблема «трудных» детей
Главная беда родителей — это слабые педагогические знания, проявление антипедагогических установок, которые даже в бла­гополучной семье действуют отрицательно на детей. К таким уста­новкам относятся: переоценка истинных способностей, сил ребенка родителями и родственниками («Мой ребенок талантливее других!»); семейное воспитание строи ...

Условия доверительности отношений.
Условия доверительности отношений: · Открытая демонстрация своих намерений. · Проявление теплоты и доброжелательности по отношению к партнеру. · Деловая компетентность. · Убедительные манеры. · Устранение недопонимания. 22. Принципы принятия решений. Принципы принятия решений: · Прежде чем вникать в детали, постарайтесь лучше пр ...